Zielenlezing met Archetype-kaarten

In deze sessie werk ik met de Archetype-kaarten van Caroline Myss. In ons onderbewuste zijn gedragspatronen geworteld. Via de Archetype-kaarten worden  onze schaduwzijde en lichtzijde belicht.

De kaarten spreken op zielsniveau en geven een inzicht in wie u werkelijk bent, welke taak u hier op aarde heeft en wat u nog te doen staat om te komen waar u wilt arriveren.

1. Wie bent u werkelijk? De eerste legging geeft inzicht in al uw talenten en uw positieve persoonlijkheden en eigenschappen op zielsniveau. Aspecten die u tijdens uw leven bent vergeten, komen weer naar de voorgrond! Deze zullen u assisteren om uw leven weer op de rit te krijgen.

2. Welke taak heeft u hier op aarde? De tweede legging. Deze legging geeft duidelijkheid over wat u hier als mens te doen heeft. Het kan thema’s of werkgebieden duiden die nog “opgelost” dienen te worden. Vaak  geven de kaarten ons levenstaak op zielsniveau weer. Dit wordt ook het zielencontract genoemd.

3. Wat heeft u nog te doen om te komen  waar u wilt zijn? De derde legging. Hierbij gaat het om de nog niet verwerkte of afgeronde situaties en thema’s. Positieve inzichten worden gegeven om u hierbij te assisteren.

De kaarten duiden waar wij onze blik op moeten laten rusten, om in balans en harmonie te komen met onszelf en ons leven.

Door de diepe benadering en door de zeer persoonlijke inzichten die gegeven worden, kan een reading soms tot 3 uur duren. Deze legging benadert niet alleen uw verstand, maar ook uw emoties en gevoelens. Vaak heeft u daarna de tijd nodig om dingen te laten bezinken om zodoende vooruit te kunnen bewegen op uw symbolische levenspad.

TIP! Het op nemen van de sessie (via mobile) is een echte aanrader!