Tarot

Voor mij zijn Tarotkaarten fascinerend. Elke kaart heeft verschillende lagen die symbolische betekenissen bevatten. Hoe meer wij naar de afbeeldingen kijken, hoe meer informatie naar voren komt.

Na jaren met dezelfde kaarten te hebben gewerkt, heb ik een intuïtief inzicht verkregen dat verder gaat dan alleen de bekende uitleg van elke kaart.

Doordat ik niet met een bekende legvorm werk, zoals de Keltische Kruislegging, ontvangt iedere klant een aantal persoonlijke  rijen en hoeveelheid kaarten. Deze worden doorgegeven via  het onderbewuste van de klant en door mijn “Gidsen”.

Net zoals een boek een verhaal vertelt, heeft elke rij die gelegd wordt een begin, midden en een eind. Kaarten die naast elkaar liggen, direct eronder of erboven liggen, steunen elkaar en geven zodoende een verhaal weer. De kaarten die schuin liggen of juist verder weg liggen geven bredere inzichten of vormen een verhaal binnen een groter verhaal.

De totale legging is symbolisch voor ons fysieke lichaam: hoofd, hart en voeten. De eerste rij die gelegd wordt, staat voor het “hoofd” en deze is representatief voor datgene wat zich afspeelt in onze gedachten:  in het verleden, heden, de toekomst.

De middelste rijen, die per klant in hoeveelheid kunnen verschillen, geven het hart van het verhaal aan. Hier ontvangt u veel adviezen en inzichten.

De laatste rij, symbolisch voor onze voeten, geeft de waarschijnlijke/mogelijke uitkomst weer. Deze kan ook aangeven wat onze funderingen zijn.

De uitkomst is afhankelijk van onze ervaringen, onze gedachtegangen, angsten, talenten, ons zelfvertrouwen en gedrag en van andere invloeden.

Voor de kaartlezer is het de bedoeling om door te geven wat essentieel is.  Op een zuivere en respectvolle manier zal ik de klant steunen, daar waar het gewenst en nodig is.

Voor de afkomst van de Tarot kunt u kijken op Wikipedia.